دروس عمومی
نام درس ریاضی تجربی
ادبیات مشاهده مشاهده
عربی مشاهده مشاهده
معارف مشاهده مشاهده
زبان خارجه مشاهده مشاهده

دروس تخصصی
ریاضی تجربی
دیفرانسیل ریاضی تجربی
هندسه زیست
گسسته زمین
فیزیک فیزیک
شیمی شیمی
تحلیل سوالات ادبیات کنکور ریاضی و تجربی 95

الف)بودجه بندی:بودجه بندی سهمیه ی مباحث در امسال بدون تغییر نسبت به سال گذشته بود.
موضوع کنکور 94 کنکور 95
لغت 3 3
املا 2 2
تاریخ ادبیات 3 3
آرایه 3 3
زبان فارسی 5 5
مفهوم 9 9

ب)تحلیل موضوعی:
1)لغت:
سوال های لغت در گروه ریاضی نسبت به سال گذشته وحتی آزمون های جامع سنجش ساده تر و قابل قبول تر بودند. به این سبب که اصلأ سوال شمارشی در گروه لغت های ریاضی وجود نداشت.
در گروه تجربی سوال (1) لغت شمارشی از ادبیات سال دوم بود که نسبت به سوال یک گروه ریاضی سخت تر به نظر می رسد. اما دو سوال دیگر گروه تجربی ساده بودند و با رد گزینه داوطلبان میتوانستند به این سوال ها پاسخ دهند.
2)املا:
سوال های املا در گروه ریاضی به دو شکل جمله ای و درون بیتی طراحی شده که با توجه به سطح سوال های املا سال های گذشته ساده تر هستند. اما در گروه تجربی واژه ی(سقبه) که به شکل(ثقبه)یعنی سوراخ درست است و مربوط به درس حذف شده ی ققنوس از کتاب ادبیات سال سوم است چالش بر انگیز میباشد.
3)تاریخ ادبیات:
سوال های تاریخ ادبیات در گروه ریاضی بسیار ساده و استاندارد هستند وتنها در سوال (8) منظوم بودن یا نبودن آثار مورد بحث است که در سال گذشته نیز سابقه طراحی از این تیپ سوال بوده پیچیدگی خاصی در آن دیده نمیشود.
در گروه تجربی نیز تنها سوال(7) که ترکیبی از فهرست اعلام ودرون درس ها است کمی دقت بیش تری را طلب میکند.
4)آرایه های ادبی:
در این بخش در گروه ریاضی دو سوال (9)و(11)سوال هایی با تیپ کاملا آشنا وتکراری به حساب می آیند،اما سوال (10) که در آن طرفین سجع را مورد قرار داده بود، در این چند سال گذشته اصلا مظرح نشده بود،اما با توجه به گزینه هایی که مطرح شده پاسخ که گزینه (4)
است بسیار ساده به نظر می آید. زیرا واژه (فنا و خدا) را به عنوان طرفین سجع در نظر گرفته است که با توجه به متن سوال واژه (خدابیامرز)یک کلمه مرکب است که در ادامه ی گروه اسمی کلمه فنا آمده است.
در گروه تجربی هر سه سوال آرایه تیپ های تکراری سال های گذشته هستند.
5)زبان فارسی:
در گروه تجربی غیر از سوال (12)که نوع معنایی افعال پیشوندی با شکل ساده ی آن ها را در نظر دارد،- که البته سوال غریبه و نا آشنایی برای داوطلبان کنکور نیست- مابقی سوال ها شکلی تکراری و آشنا دارند.در سوال (16) نیز تعداد تکواژ های داخل کمانک نوع جدید والبته ساده تری در شمارش تکواژ ها به حساب می آیند.
در گروه ریاضی سوال(12) که کاربرد معنای فعل را در ردیف ابیات مطرح کرده است که در کنکور بی سابقه نبوده است اما به شکل پیدا کردن در بیت جدید به نظر میرسد. پاسخ به این سوال به به معنای ابیات باز می گردد.
سوال(14) نیز در گروه ریاضی سوالی است جدید که بحث فرایند های واجی را برای نخستین بار به شکل عددی و در گروه های اسمی مطرح میکند که داوطلب باید با دقت کافی(گزینه 4)را به عنوان پاسخ انتخاب کند.
در سوال(15)نیز که مربوط به اجزای اصلی جمله است موضوع تکراری است،اما مطرح کردن آن در مصرع برای کنکور تازگی دارد،و داوطلب باید موضوع تغییر معنا در فعل را نیز در نظر داشته باشد زیرا در مصراع گزینه(الف)فعل(شد) در معنای (رفت)است ویک فعل ناگذر به حساب می آید.
6)قرابت معنایی:
در بخش قرابت معنایی شاید کنکور 95 را بتوان مسالمت آمیز ترین ! کنکور چند سال اخیر اانست که از سوال های مبهم و چند پهلو در آن خبری نیست و داوطلبان متوسط نیز به راحتی با کمی دقت می توانند پاسخ گوی توانمندی در این بخش باشند.

تحلیل سوالات عربی کنکور ریاضی 95

تحليل كنكور رياضي ٩٥
چيدمان سوالات همانند سال گذشته بوده است
در قسمت ترجمه وتعريب سوالات كمي سخت تر از سال گذشته بوده است،
در قسمت درك مطلب ، متن روان خوانده مي شد ، اما دو سوال نتيجه گيري از متن نياز به دقت بالايي داشت،
در مبحث شكّل همانند سوال گذشته صورت سوال به صورت عيِّن الخطا بوده است اما در هيچ يك از گزينه ها اختلافي وجود نداشت .
در تحليل صرفي سوالات همانند سال گذشته بوده است.
در قسمت قواعد از منصوبات به صورت مستقيم دو سوال مطرح شد، كه سوال منادي به سبك كنكور خارج از كشور ٩٤ و سوال مفعولٌ فيه مشابه سال هاي گذشته و بسيار آسان بوده است.
ديگر سوالات قواعد ، به جز سوال ٤٣ و ٤٤ كه مربوط به مطابقت ضمير با مرجع و مشارٌاليه همانند سال هاي گذشته بوده است
تحلیل سوالات عربی کنکور تجربی 95

چينش سوالات همانند سال گذشته بوده است ، قسمت اول كه مربوط به ترجمه و تعريب مي باشد نسبت به سال گذشته آسان تر طراحي شده بود،
در قسمت درك مطلب شاهد متني بودييم كه روان خوانده مي شد و از سوالتي آسان تشكيل شده بود(بر خلاف سوالات متن سال گذشته اين رشته)
در قسمت شكِّل همانند سال گذشته صورت سوال عىّين الخطا بوده است،
در قسمت تحليل صرفي شاهد سوالاتي كاملاً استاندارد بوديم،
هم چنين در قسمت سوالات قواعد سه سوال از منصوبات مطرح شد و شاهد سوالات جديدي نبوديم،
در كل آزمون عربي تجربي سال ٩٥ نسبت به سال گذشته و همچنين نسبت به آزمون رشته رياضي ٩٥ آسانتر طراحي شده بود
تحلیل سوالات کنکور زبان رشته ریاضی و تجربی 95

سطح دشواری سوالات زبان انگلیسی در کنکور 95 در گروه آزمایشی ریاضی در حد انتظار و تقریبا همانند سوالات سال 94 بوده است. 4 سوال ابتدایی طبق معمول مربوط به گرامر،8 سوال مربوط به واژگان، 5 سوال مربوط به سطح دشواری سوالات زبان انگلیسی در کنکور 95 در گروه آزمایشی ریاضی در حد انتظار و تقریبا همانند سوالات سال 94 بوده است. 4 سوال ابتدایی طبق معمول مربوط به گرامر،8 سوال مربوط به واژگان، 5 سوال مربوط به close test و در نهایت 2 متن Reading هر کدام 4 سوال با سطح سوالات نسبتا معقول.
سطح دشواری سوالات زبان انگلیسی در کنکور 95 در گروه آزمایشی تجربی دشوار تر از حد انتظار و همچنین در مقایسه با سوالات سال 94 سخت تر بوده است.
4 سوال ابتدایی طبق معمول مربوط به گرامر ، 8 سوال مربوط به واژگان ، 5 سوال مربوط به Close و در نهایت 2 متن Reading هر کدام 4 سوال با سوالات نسبتا مفهومی .
سطح دشواری سوالات زبان انگلیسی در کنکور 95 در گروه آزمایشی انسانی در حد انتظار و شاید تنها کمی دشوارتر از سوالات سال 94 بوده است.
4 سوال ابتدایی طبق معمول مربوط به گرامر، 8 سوال مربوط به واژگان، 5 سوال مربوط به Close و در نهایت 2 متن Reading هر کدام 4 سوال با سطح سوالات قابل قبول.
نکته قابل توجه و شاید کمی متفاوت نسبت به سالهای گذشته وجود 3 سوال گرامری از 5 سوال مرتبط با بخش Close Test بوده است .
بدین معنی که با توجه به وجود 4 سوال گرامر در ابتدای آزمون، در مجموع 7 سوال از 25 سوال ، یعنی 30 درصد کنکور مربوط به گرامر بوده است که این درصد نسبت به سالهای گذشته حدودا بطور متوسط 10 درصد افزایش را نشان می دهد. در ضمن طراحان توجه نسبتا زیادی به بحث ضمایر موصولی داشته اند که بطور تقریبا غیرمستقیم در درس 3 سال چهارم مطرح شده است.
تحلیل سوالات معارف کنکور ریاضی 95جمع بندی سوالات دینی کنکور ریاضی 95


تفکیک سوالات دینی کنکور ریاضی 95


تحلیل سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 95

به طور کل آزمون در مقایسه باسال قبل ساده تر طراحی شده است و به همین جهت میانگین درصد ها نسبت به پارسال بالاتر پیش بینی میشود.به طور ویژه در مورد دانش آموزانی که خود را برای درصد بالای 50 آماده کرده بودند.
با این سوالات میتوانستندبه هدف خود دست پیدا کنند. حدود 10سوال دشوار،15 سوال متوسط و 20 سوال ساده طراحی شده بود.بدیهیست پیش بینی کامل و دقیق این موضوع که سوالات ساده از چه مباحثی مطرح خواهند شد.غیر ممکن است. با این وجود %60 سوالات ساده از مباحثی که انتظار می رفت طراحی شده اند.در تعدادی از سوالات دام هایی در جملات صورت سوال وجود دارد که مطمئنا دانش آموزانی موفق بوده اند که دقت و تمرکز کافی داشته اند.
تحلیل سوالات شیمی رشته ریاضی کنکور 95

1- گرایش جدید در کنکور ریاضی امسال چه بوده است؟ در ارائه ی پرسش های جدید و نوآوری، کنکور
امسال ، سخت تر از سال گذشته بوده است. طراحان با نوآوری سعی کرده اند، بیش تر به کمک
پیچیده و تلفیقی کردن سوالات آن ها را دشوار کنند. (بر خلاف سال های قبل که بیش تر به پیچیده
کردن محاسبات می پرداختند.)
2- آیا تیپ جدیدی در طراحی پرسش ها داشته ایم؟ چه تیپی و کدام سوال ها؟
بله به فراوانی ، پرسش های ترکیبی (تلفیقی)
پرسش 203 که مساله ی ترکیبی شیمی با فیزیک است!
پرسش 207 که ترکیبی از یک مطلب حفظی (ساختار گلوکز ) و مطلب مفهومی (ساختار لوویس)
پرسش 213 که مساله ی ترکیبی استوکیومتری شیمی با قانون شارل است! (از شیمی 1 یا کتب فیزیک)
پرسش 222 که مساله ی ترکیبی انحلال پذیری با مولاریته است.
پرسش 224 که پرسشی ترکیبی از سینتیک و نموداری جدید است.
پرسش 226 که مساله ی ترکیبی pH با نموداری جدید است.
پرسش 231 که مساله ی ترکیبی pH با نسبت ثابت یونش اسیدی است.
3- شماره ی سوال های دارای ایده ی نو در پاسخ پرسش قبلی ، داده شده است.
4- سوال های بخث برانگیز کدام بوده اند و نقطه ی چالشی آن ها چیست؟
پرسش 203، شبیه پرسش های درس فیزیک است. در مورد دقت ترازوها، در کتب شیمی متوسطه بحثی نشده است!
پرسش 213، برای محاسبه ی حجم مولی گازها در 127 درجه یا باید به قانون عمومی گازها متوسل شد یا از قانون شارل استفاده کرد که هر دو مورد خارج از برنامه ی درسی شیمی متوسطه است!
5- مشابهت یا تفاوت با رویه کنکور سال های قبل چیست؟
مشابهت آن سخت و حتی خیلی سخت بودن بسیاری از سوالات است. احتمالا بازهم هیچ دانش آموزی، شیمی را 100% پاسخ نمی دهد.
تفاوت آن رویکرد طراحان به پرسش هایی با ایده ی نو است. برای پاسخ گویی به برخی از سوالات ،
نیاز به درک بالایی از درس شیمی (و شاید فیزیک ) است!
تحلیل سوالات دیفرانسیل کنکور 95

در آزمون امسال 15 سوال ریاضی پایه، 14 سوال دیفرانسیل و طبق معمول 2 سوال آمار مطرح شده است.
در سوالهای ریاضی پایه ، درجه سختی سوالات بصورت زیر بوده است:
سوال 101 و 103 و 105 و 108 و 117 »» متوسط
سوال 102 و 104 و 107 »» ساده
سوال 106 و 109 »» سخت
در سوالهای دیفرانسیل درجه سختی سوالات بصورت زیر بوده است :
سوال 110 و 111 و 115 و 116 و 119 و 120 و 123 »» ساده
سوال 113 و 117 و 118 و 122 و 124 »» متوسط
سوال 112 و 114 و 121 »» سخت
هر دو سوال آمار ساده طرح شده است
سوالها در قسمت ریاضی پایه و دیفرانسیل تقریبا در سطح متوسط طرح شده است و طراح سعی داشته که سوالها را بین مباحث مختلف پخش کند که بنظر می رسد موفق بوده است.
تحلیل و بودجه بندی سوالات زیست کنکور 95

در این قسمت به بودجه بندی زیست کنکور سراسری 95 می پردازیم و خواهییم دید از هر مبحث چه تعداد تست وکدام گزینه ها را به خود اختصاص داده اند.
در سوال هایی که 4 گزینه ذکر شده یعنی تمامی گزینه ها مختص آن فصل می باشد اما در قسمت هایی که فقط تک عدد گذاشته شده یعنی سوال ترکیبی بوده و فقط آن گزینه مختص آن فصل است.
اما درتحلیل کنکور امسال باید گفت کمی تست های ترکیبی کمتر شده و به جای آن به تست های مفهومی از هر فصل پرداخته شده است.
وعموما از بعضی از فصل ها بر خلاف سال کذشته که تست های زیادی داشتند تست کمتری به آنها اختصاص داده شده است.
و عموما بعضی از فصل ها اصلا هیچ گونه تست یا گزینه در کنکور امسال نداشتند و طبق نظر بنده کنکور سراسری 95 روال کمی متفاوت تری نسبت به سا ل های گذشته دارد و این نشان دهنده این است که در آینده با تیپ سوال های مفهومی مواجه خواهیم شد و طراحان سوال به ما اثبات کردند روند کنکور اصلا قابل پیش بینی نیست.
امسال سنگینی وزنه کنکور بیشتر بر روی زیست دوم می باشد تا زیست سوم دبیرستان و سوال ها معقولانه تر طراحی شده اند.
با این تفاوت که بعضی سوال ها گنگ و مجهول بوده و مشخص نیست طراح چه چیزی را از صورت سوال از ما میخواهد.
تحلیل زیست کنکور 95 تحلیل زیست کنکور 95 تحلیل زیست کنکور 95

تحلیل سوالات ریاضی کنکور تجربی 95

در آزمون امسال طبق روال سالهای گذشته به طور کاملا منظمی سوالات بین فصل های مختلف تقسیم شده بود.سوالات امسال کاملا استاندارد و در سطح دانش آموزان تجربی طرح شده است.به جز 4 مورد که سوالات سخت به نظر می رسید الباقی سوالات غالبا ساده و متوسط طرح شده بود.
درجه سختی سوالات به صورت زیر میباشد:
سئوال:126،128،129،131،134،136،137،138،139،140،141،146،150،152، 155 ساده طرح شده اند
سئوال:
127،130،133،135،142،143،145،147،148،149،151 در حد متوسط طرح شده اند
فقط 4سئوال 132،144،153،154 سخت به نظر میرسید.
در کل سئوالات امسال ریاضی تجربی در حد متوسط حتی کمی رو به ساده طرح شده بود و امیدوارم که دانش آموزان توانسته باشند حداقل به 30الی 40 درصد سوالات پاسخ صحیح داده باشند.