دکتر محمدرضا ذاکر بهترین مشاور تحصیلی کنکور و متوسطه 1 و متوسطه 2 در منطقه 1 تهران


دبیرستان فارابی

دبیرستان تفکرسفید

دبستان اندیشه سفید

کتابخانه VIP