بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
بهترین دبیرستان متوسطه 1 منطقه 1
استقبال پرشور اولیا و دانش آموزان از همایش بزرگ صعود سال 97
مشاورسفید
کسب مدال طلای جهان توسط دانش آموزان قهرمانمان
مشاورسفید
بازگشایی دبستان اندیشه سفید مهر 97
مشاورسفید
بازگشایی دبیرستان تفکرسفید متوسطه اول مهر 97
مشاورسفید
بازگشایی دبیرستان فارابی متوسطه دوم مهر 97
مشاورسفید
جهان در دستان توست اگر بخواهی
مشاورسفید
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
مشاورسفید
مدیریت دبستان اندیشه سفید
مشاورسفید
دبستان اندیشه سفید
مشاورسفید
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
مشاورسفید
مدیریت دبیرستان تفکرسفید
مشاورسفید
دبیرستان تفکر سفید متوسطه 1
مشاورسفید
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
مشاورسفید
اردوهای دانش آموزی
مشاورسفید
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی
مشاورسفید
IMC جشنواره کشوری خوارزمی و مسابقات جهانی ریاضی
مشاورسفید
دبیرستان فارابی متوسطه 2
مشاورسفید
مدیریت دبیرستان فارابی
مشاورسفید
VIP کتابخانه
مشاورسفید
VIP کتابخانه
مشاورسفید
افتخار آفرینان دبیرستان فارابی
مشاورسفید
محمدحسین صبرآئین نفر اول کنگره بین المللی علوم اعصاب
مشاورسفید
جشن مهر
مشاورسفید
مسابقات جهانی دانش آموزی دانش مغز
مشاورسفید
اردوی نوروزی مطالعاتی
مشاورسفید
اردوی نوروزی مطالعاتی
Bootstrap Slider