بازگشایی دبستان اندیشه سفید مهر 97
بازگشایی دبیرستان تفکرسفید متوسطه اول مهر 97
بازگشایی دبیرستان فارابی متوسطه دوم مهر 97
جهان در دستان توست اگر بخواهی
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
مدیریت دبستان اندیشه سفید
دبستان اندیشه سفید
مدرسه شاد دانش آموز توانمند
مدیریت دبیرستان تفکرسفید
دبیرستان تفکر سفید متوسطه 1
افتخارآفرینان دبیرستان تفکرسفید
اردوهای دانش آموزی
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی
IMC جشنواره کشوری خوارزمی و مسابقات جهانی ریاضی
دبیرستان فارابی متوسطه 2
مدیریت دبیرستان فارابی
VIP کتابخانه
VIP کتابخانه
افتخار آفرینان دبیرستان فارابی
محمدحسین صبرآئین نفر اول کنگره بین المللی علوم اعصاب
جشن مهر
مسابقات جهانی دانش آموزی دانش مغز
اردوی نوروزی مطالعاتی
اردوی نوروزی مطالعاتی
Bootstrap Slider