بررسی و تحلیل آماري از کنکور سراسری ٩٩

 

 

 

 

 

 

 • گروه علوم تجربی:
 • تعدادشرکت کنندگان: ۶۴۲۲۲۸ نفر
  کل ظرفیت پذیرش: ۱۷۴۹۵۸
  تعداد صندلی های خالی در شاخه های مختلف این رشته در دانشگاه ها: ۴۶۷۲۷۰ نفر
 • گروه علوم ریاضی فیزیک:
 • تعداد شرکت کنندگان: ۱۴۴۴۳۷ نفر
  کل ظرفیت پذیرش: ۲۳۶۲۲۳ نفر
  تعدادصندلی های خالی در شاخه های مختلف این رشته: ۹۱۷۸۶ نفر
 • گروه زبان خارجه:
 • کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱ نفر
  تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴ نفر
 • گروه هنر:
 • کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵ نفر
  تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند ۱۲۲۴۹ نفر
 • تعدادکل شرکت کنندگان در پنج گروه: ۱۰۱۱۳۸۴ نفر
 • نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل: ۲۰
 • نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل: ۶۳/۵۰ درصد
 • نسبت شرکت کنند‌گان گروه ریاضی به کل: ۱۴/۲۸ درصد
 • افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند: ۰/۷۴ درصد
 • افرادی که فقط در گروه هنر شرکت کرده اند: ۱/۲۱ درصد
 • شانس قبولی گروه انسانی: ۱۵۰/۳۶ درصد
 • شانس قبولی گروه تجربی: ۲۷/۲۴ درصد
 • شانس قبولی گروه ریاضی: ۱۶۳/۵۴ درصد
 • نتیجه تحلیل بدین معناست در گروه های انسانی و ریاضی کلیه شرکت کنندگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(نه فقط دانشگاه هاي سراسري) پذیرفته خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت خالی نیز وجود خواهد داشت. اما در گروه علوم تجربی به دلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین ونفس گیر، فقط۲۷/۲۴ درصدِ شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد. البته تحليل اين آمار بدين معنا نيست كه براي كسب رتبه ٣رقمي در گروه هاي آزمايشي رياضي و علوم انساني، نيازي به مطالعه و تلاش فراوان نيست.! چرا كه رقابت براي كسب رتبه خوب و دانشگاه هاي خوب در همه گروه هاي آزمايشي كار آساني نخواهد بود!!!
 بررسی و تحلیل آماري از کنکور سراسری ٩٩

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مشاورسفید می باشد