شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم

 • نمره مستمر نوبت اول × ۱
 •  
 • نمره پایانی نوبت اول × ۲
 • نمره مستمر نوبت دوم × ۱
 •  
 • نمره پایانی نوبت دوم × ۴
 •  
 • سپس نمره کل تقسیم بر ۸ می شود
 •  
 • اگر میانگین به‌دست آمده ۱۰ شود دانش آموز شرایط قبولی را خواهد داشت.
 •  

به عنوان مثال :

دانش‌آموزی نمرات درس ریاضی اش به این ترتیب است:

 • نمره مستمر نوبت اول: ۱۸
 •  
 • نمره پایانی نوبت اول: ۱۶
 • نمره مستمر نوبت دوم: ۱۵
 •  
 • نمره پایانی نوبت دوم: ۱۴
 •  

با ضرایبی که مطرح شد مجموع نمرات این دانش آموز می شود ۱۲۱ و سپس با تقسیم بر ۸ نمره سالانه ۱۵ را در مقطع دیپلم و دوازدهم کسب می‌کند.

این امکان نیز وجود دارد دانش آموزی نمره کسب شده در برگه امتحان نهایی‌اش زیر ۱۰ باشد اما در نمره سالانه و مدرک پایه دوازدهم قبول شود.

به عنوان مثال :

دانش‌آموزی نمرات درس فیزیک اش به این ترتیب است:

 • نمره مستمر نوبت اول: ۱۸
 • نمره پایانی نوبت اول: ۱۶
 • نمره مستمر نوبت دوم: ۱۵
 • نمره پایانی نوبت دوم: ۷

با ضرایبی که مطرح شد مجموع نمرات این دانش آموز می شود ۹۳ و سپس با تقسیم بر ۸ نمره سالانه ۱۱ را در مقطع دیپلم و دوازدهم کسب می‌کند.

شرایط قبولی پایه دوازدهم:

 • نمره سالانه ۱۰ به بالا
 • نمره نهایی ۷ به بالا

دانش آموز برای ۲ درس نهایی و ۲ درس غیر نهایی مجاز به استفاده از " تک ماده " برای قبولی می باشد ؛ درصورت اینکه نمره سالانه ۱۰ به بالا و نمره پایانی یا نهایی زیر ۷ باشد.

 شیوه محاسبه نمره سالانه و شرایط قبولی در پایه دوازدهم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مشاورسفید می باشد