سلسله همایش های دکتر محمدرضا ذاکر


همایش تغییر مقطع،شب کنکور، عوامل موفقیت، انتخاب رشته (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
همایش تغییر مقطع و چالش ها دبیرستان فارابی
همایش انتخاب رشته
(برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
همایش انتخاب رشته دکتر محمدرضا ذاکر
همایش عوامل موفقیت در کنکور دبیرستان هوشمند فارابی (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
همایش عوامل موفقیت در کنکور دکتر محمدرضا ذاکر
همایش صعود
(برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
همایش صعود دبیرستان هوشمند فارابی
همایش شب کنکور دبیرستان هوشمند فارابی (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
همایش شب کنکور دبیرستان هوشمند فارابی
همایش تغییر مقطع و چالش ها دبیرستان هوشمند فارابی (برای مشاهده کلیپ، روی عکس کلیک نمایید)
همایش تغییر مقطع و چالش ها دبیرستان هوشمند فارابی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مشاورسفید می باشد