سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری


سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مجموعه مشاورسفید
بند6-3:توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه های آموزشی پژوهشی تربیتی و فرهنگی
راهکارهای 9-3 سند تحول بنیادی:
توسعه مشارکت بخش های دولتی و غیر دولتی در انجام امور مربوط به تولید وچاپ توزیع مواد و منابع آموزشی آموزش در چارچوب سیاست های آموزش و پرورش با تاکید بر سیاست تولید بسته های آموزشی و سیاست چند تالیفی در کتابهای درسی برنامه درسی ملی
12-سیاست‌های تولید مواد در رسانه یادگیری :
12-3 توسعه سیاست های چند تالیفی و زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها معلمان و مربیان افراد و تشکل های ذیعلاقه و ذی صلاح با تاکید بر بخش غیر دولتی در تولید تکمیل و غنی سازی مواد
مراکز متنوع یادگیری در چارچوب سیاستهای آموزش و پرورش
4-12 بستر سازی برای بسط و توسعهتجارت و ابتکارات معامان و مربیان و دانش آموزان در طراحی و ساخت و ارزش یابی مواد و منابع یاد دهی و یاد گیری

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مشاورسفید می باشد